Archive

Japan: Amateur wins Munsingwear Open

Scores with earnings and relation to par from the Munsingwear Open KSB Cup, played May 17-20 at the par-72 Tojigaoka Marine Hills Golf Course in Okayama, Japan (Note: earnings in yen; a-amateur):

1. a-Ryo Ishikawa, 0 72-69-69-66–276

-12 2. Katsumasa Miyamoto, Y20,000,000 67-73-69-68–277

-11 3. Tomohiro Kondo, 10,000,000 68-71-70-69–278

-10 4. Yusaku Miyazato, 4,800,000 70-70-67-72–279

-9 4. Koumei Oda, 4,800,000 69-70-67-73–279

-9 4. Tadahiro Takayama, 4,800,000 67-71-69-72–279

-9 4. Kiyoshi Miyazato, 4,800,000 70-66-76-67–279

-9 8. Craig Parry, 2,947,500 68-70-71-71–280

-8 8. Taichiro Kiyota, 2,947,500 68-69-72-71–280

-8 8. Hiroyuki Fujita, 2,947,500 67-71-73-69–280

-8 8. Prayad Marksng, 2,947,500 68-66-77-69–280

-8 12. Seung-Ho Lee, 2,420,000 67-72-72-70–281

-7 13. Kenichi Kuboya, 1,945,000 72-69-71-70–282

-6 13. Azuma Yano, 1,945,000 66-74-70-72–282

-6 13. Nobuhito Sato, 1,945,000 67-72-72-71–282

-6 13. Toru Taniguchi, 1,945,000 64-73-71-74–282

-6 17. Nozomi Kawahara, 1,520,000 69-72-73-69–283

-5 17. Kaname Yokoo, 1,520,000 70-72-73-68–283

-5 17. Yuudai Mda, 1,520,000 72-70-69-72–283

-5 20. Tatsuya Mitsuhashi, 1,220,000 72-69-74-69–284

-4 20. Yoshikazu Haku, 1,220,000 69-72-76-67–284

-4 20. Tatsuhiko Takahashi, 1,220,000 68-71-71-74–284

-4 20. Tetsuya Haraguchi, 1,220,000 69-68-74-73–284

-4 24. Masaya Tomida, 980,000 69-71-71-74–285

-3 24. Masashi Ozaki, 980,000 68-71-72-74–285

-3 26. Hiroshi Iwata, 820,000 70-71-72-73–286

-2 26. Dong-Hwan Lee, 820,000 70-70-71-75–286

-2 26. Naruhito Ueda, 820,000 69-71-71-75–286

-2 26. Toru Suzuki, 820,000 69-72-72-73–286

-2 26. Takashi Kanemoto, 820,000 66-76-74-70–286

-2 31. Mitsuhiro Tateyama, 663,333 68-72-72-75–287

-1 31. Eddie Lee, 663,333 72-70-69-76–287

-1 31. Norio Shinozaki, 663,333 73-69-75-70–287

-1 34. Ryoken Kawagishi, 600,000 70-72-72-74–288

E 35. Jong-Duck Kim, 560,000 70-71-75-73–289
+ 1 35. Nobuhiro Masuda, 560,000 65-76-73-75–289
+ 1 35. Yosuke Mizobuchi, 560,000 70-72-74-73–289
+ 1 38. Ryuichi Oda, 510,000 68-74-71-77–290
+ 2 38. Dinesh Chand, 510,000 67-71-74-78–290
+ 2 40. Hideki Kase, 480,000 70-72-73-77–292
+ 4 41. Tsuneyuki Naka, 460,000 73-68-70-83–294
+ 6

STORY COMMENTS
Show Hide